rozšířené vyhledávání
Obec Stará Lysá
STARÁ LYSÁ

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde může každý člověk zažádat o výpis z veřejných i neveřejných rejstříků, podat podání, zažádat o zřízení datové schránky, či provést autorizovanou konverzi na žádost.

Czechpoint

Informační systém veřejné správy Czech Point poskytuje:

 • výpis z katastru nemovitostí
 • ověřené výstupy z katastru nemovitostí
 • výpis z obchodního rejstříku
 • výpis z živnostenského rejstříku
 • výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • výpis z insolvenčního rejstříku
 • výpis z rejstříku trestů
 • výpis z bodového registru řidičů
 • výpis z registru účastníků provozu modulu autovraků informačního systému odpadového          hospodářství
 • přijetí podání podle živnostenského zákona
 • autorizovaná konverze dokumentů
 • podání žádosti o zřízení datové schránky
 • podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do DS a vydání nových

Výpis z rejstříku trestů

žadatel se musí dostavit osobně, předloží platný průkaz totožnosti (OP, pas)
výpis se vydává na počkání

 • platí se správní poplatek 100 Kč v hotovosti.

Výpis z katastru nemovitostí

žadatel musí znát základní údaje potřebné k vyhledání výpisu (parc. číslo, číslo listu vlastnického, číslo budovy, jméno apod.)
výpisy se vydávají na počkání

 • platí se správní poplatek 100 Kč za první a 50 Kč za každou další i započatou stránku výpisu, platba v hotovosti.

Výpis z obchodního a živnostenského rejstříku 

žadatel musí znát základní údaje potřebné k vyhledání výpisu (IČ, název firmy aj.)
výpisy se vydávají na počkání

 • platí se správní poplatek 100 Kč za první a 50 Kč za každou další i započatou stránku výpisu, platba v hotovosti.

Výpis z centrálního registru řidičů

žadatel předloží občanský průkaz, popř. i řidičský průkaz
výpisy se vydávají na počkání

 • platí se správní poplatek 50 Kč v hotovosti.

Výpis z insolvenčního rejstříku

Lze vydat anonymnímu žadateli, který zná identifikační číslo organizace (hledání příslušné organizace) a podle osobních údajů (konkrétní osoba).

 • platí se správní poplatek: 100 Kč za první stránku ověřeného výpisu a 50 Kč za každou další stránku.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Lze vydat anonymnímu žadateli, který sdělí identifikační číslo (IČ) organizace

 • platí se správní poplatek: 100 Kč za první stránku ověřeného výpisu a 50 Kč za každou další stránku.

Autorizovaná konverze

Autorizovaná konverze na žádost slouží pro širokou veřejnost ke konvertování nejrůznějších dokumentů.

Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie.

 • platí se správní poplatek: 30 Kč za každou stránku.

Prostřednictvím CZECH POINTu lze na kontaktních místech zajistit např. zřízení datové schránky, přidat pověřenou osobu, zneplatnit přístupové údaje či znepřístupnit datovou schránku. Při jakémkoliv podání v souvislosti s datovými schránkami musí žadatel předložit platný doklad totožnosti.

Zastupuje-li žadatel jinou osobu, musí být touto osobou zplnomocněn na základě úředně ověřené plné moci.

Další informace : www.czechpoint.cz

Upozornění

Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT jsou primárně určeny pro použití na území České republiky. Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro vaší listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné získat jí u vlastníka dané agendy (např. výpis z KN na příslušném katastrálním pracovišti, výpis z RT přímo na Rejstříku trestů).

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Mapa

mapa

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Aktuální teplota

28.10.2021 03:51

Aktuální teplota:

5,1 °C

Vlhkost:

0,1 %

Rosný bod:

-65,9 °C