rozšířené vyhledávání
Obec Stará Lysá
STARÁ LYSÁ

Současnost obce

Kaplička Bon Repos po rekonstrukciObec Stará Lysá leží přibližně 18 km severovýchodně vzdušnou čarou od východního okraje Prahy a je tudíž součástí Pražské středočeské sídelní aglomerace. K hlavnímu městu je Stará Lysá vázána mnohostrannými vazbami a Praha je tudíž logicky nejvýznamnějším spádovým centrem obyvatel Staré Lysé. Obec leží přibližně v těžišti trojúhelníka vymezeného regionálními centry Nymburk – Mladá Boleslav a hlavním městem Prahou. Z geografického hlediska je území  obce součástí České tabule, konkrétně Jizerské tabule, kterou tvoří křídové horniny a osou je řeka Labe. Území patří do středního Polabí a je situováno v mírně zvlněné krajině blízko soutoku významných toků Labe a Jizery. Těsně za hranicemi katastrálního území obce se nalézá chráněné území přírody, tj. Národní přírodní rezervace Hrabanovská černava o rozloze 27,5 ha, která je součástí nadregionálního systému ekologické stability. Na přirozeném terénním reliefu se zde chrání původní rostlinná společenstva původních polabských černav, zejména báchorovitých a vstavačovitých bylin. Kromě omezených kultur luk, rozsáhlých borových a smíšených lesů je zde převážně zemědělská půda, ve velkém rozsahu meliorovaná a zavlažovaná, kde se daří především raným bramborám, zelenině a obilovinám. Díky své poloze v Polabí patří Stará Lysá mezi nejteplejší a nejsušší místa v Čechách. Vegetační doba zde trvá v průměru 166 dnů – od konce dubna do poloviny října. 

Intenzivní vazby obce jsou též na další regionální subcentra v sídelním pásu polabských měst na jihovýchodě a jihu (Čelákovice, Lysá n.L. Nymburk), severu (Benátky n.J.) a jihozápadě (Stará Boleslav, Brandýs n.L) od Staré Lysé. Kaplička Stará LysáSekundární význam spádových center obyvatel Staré Lysé mají potencionálně Milovice východně od obce. Úlohu přirozených spádových center plní především bývalé okresní město Nymburk a zejména Lysá nad Labem, která pro obec plní některé svěřené funkce státní správy. Stará Lysá je součástí husté sídelní struktury středního Polabí, leží však mimo trasy hlavních dopravních komunikací, kterými jsou dálnice D11 Praha – Hradec Králové, jež je vzdálena cca 13 km jižně od obce a rychlostní silnice R 10 Praha – Mladá Boleslav asi 3,5 km severně od obce. Obec není přímo napojena na železniční dopravu, využíváno je nádraží v Lysé n.L. V obci Stará Lysá žije v současné době 550 obyvatel. Nepříznivý demografický vývoj v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století způsobil pokles počtu obyvatel obce.

Negativní populační vývoj byl však poměrně malý a od roku 1990 byl obnoven růstový vývoj populace, což je za současných charakteristik demografického vývoje ČR spíše výjimka. Obec reagovala na nepříznivý vývoj, zainvestovala a nabídla zájemcům 40 nových stavebních pozemků, na kterých v současné době probíhá výstavba rodinných domků. K celkově velmi dobrým rozvojovým předpokladům obce Stará Lysá lze přičíst centrální zásobování pitnou vodou, dokončená výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod, znovuotevření mateřské školy. Zejména pak objekty nových firem či podnikatelů, jakými jsou například rozsáhlý zemědělský výrobní areál spol. s r.o. Agáta Stará Lysá, včetně rozsáhlého závlahového systému, Pila a truhlářství Kříž a Kříž, GEOFOT s.r.o. Stará LysáZámek Bon Repos po rekonstrukci (zeměměřičství a fotogrammetrie), prodejna smíšeného zboží, FORMEX s.r.o. (prodej náhradních dílů pro zemědělskou techniku), LEVEKO s.r.o. (těžba písku), dvě restaurační zařízení, další firmy soukromých podnikatelů se živnostenským oprávněním pro nejrůznější služby a činnosti (pokrývačské, zednické, malířské práce, opravy praček) a zimoviště cirkusu Humberto. K pozitivům obce lze přičíst existenci poštovního úřadu. Přínosem je i aktivní činnost spolků, např. hasičského sboru s vlastní klubovnou a hasičskou zbrojnicí, činnost mysliveckého sdružení Raštice a sportovního klubu Sokol Stará Lysá. Na travnatém fotbalovém hříšti hrají své soutěže nejen žáci a oddíl dospělých, ale i družstvo žen, účastnících se 2. ligy dívčí kopané. Uvedené spolky se z velké části podílejí i na zajišťování kulturních akcí a udržování lidových tradic v obci, jako jsou plesy, poutě a posvícení, dále pak spolu s obcí akcí pro děti jako jsou loučení s prázdninami a Mikulášké nadílky. K atraktivnosti a celkovému pozitivnímu vzhledu obce přispívá množství památných objektů. Jsou zde četné kulturní stavebně architektonické a přírodní památky, které v symbióze vytvářejí urbanisticky významné prostory, např. barokní areál zámečku Bon Repos s dochovanou plastikou Maří Magdaleny, kašnou ve stylu vrcholného baroka, Čínským pavilónem a parkem s dendrologicky významnými, resp. památkově chráněnými solitery, rozlehlá náves ve Staré Lysé s udržovaným parkem, vodní nádrží, kaplí sv. Jana Křtitele se skupinou chráněných lip a ojediněle urbanisticky situovaný hřbitov s přístupovou alejí lip z navazujícího prostotu návsi. Obec Stará Lysá je pro svoji polohu a vzhled turisticky zajímavou, je křižovatkou několika turistických tras a cyklostezek.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mapa

mapa

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Aktuální teplota

15.6.2024 21:06

Aktuální teplota:

18.1 °C

Vlhkost:

10.8 %

Rosný bod:

-13.1 °C