rozšířené vyhledávání
Obec Stará Lysá
STARÁ LYSÁ

Informace o výsledcích pracovní schůzky zastupitelů.

Informace o výsledcích pracovní schůzky zastupitelů.

Vážení spoluobčané Staré Lysé a Čihadel,

chceme Vás informovat o výsledcích pracovní schůzky zastupitelů ohledně nakládání s odpady ve Staré Lysé a na Čihadlech. 

Této schůzky byly přítomni všichni zastupitelé, krom p. Švitorky, který se z ní před jejím konáním řádně z pracovních důvodů omluvil a současně odmítl předem zaslat písemně své návrhy a připomínky, tak jak jsme učinili všichni včetně p. Hromádky. Proto byl z naší strany vyzván aby své návrhy předal p. Hromádkovi, který jej na schůzce zastoupí. Podnětem těchto připomínek byl Petrem Curychem zaslaný návrh koncepce nakládání s odpady, který vytvořil s Tomášem Dědečkem. Na schůzce p. Švitorku zastoupil p. Hromádko, tak aby bylo možné projít naše návrhy a návrhy opozice.

Za nás hodnotíme jednání jako konstruktivní, s panem Hromádkem jsme společně prošli naše a jeho připomínky, v celkové koncepci odpadů jsme ve shodě a oceňujeme jeho ochotu spolupracovat.  Z naší strany jsme se snažili maximálně vnímat jeho podněty a najít společné řešení návrhu, stejné jsme vnímali z jeho strany.

1) Řešili jsme potřebu zvýšit poplatek za platbu občanů za svoz odpadu. V současné době je finanční podíl občanů již několik let stejný a nedocházelo k jeho úpravám, tak jak je běžné v ostatních obcích. Dochází však ke zdražování poplatků ze strany svozových firem a rozšiřování počtu sběrných nádob. Obec tak každoročně z rozpočtu platí vyšší částku na svoz a likvidaci odpadů.

V současné době je poplatek za svoz komunálního odpadu 500,- Kč za osobu a rok s trvalým pobytem nebo za rekreační objekt v obci. 

Náš návrh byl 750,- Kč na každého občana a rok.

Návrh opozice byl 650,- na občana v produktivním věku a rok a snížená částka pro děti do 15 let a důchodce nad 65 let na stávajících 500 Kč za rok.

Snažili jsme se najít kompromis mezi návrhem opozice pro odlehčení platby pro děti a důchodce. Současně však chceme reflektovat významně zvyšující se náklady za likvidaci a několik let nezvýšený poplatek za svoz odpadu na občana. Petrem Vojtěchem byl navržen kompromis po dobu 1 zkušebního roku v podobě částky 850,- Kč na občana a rok v produktivním věku a částka 500,- Kč a rok pro důchodce a děti do 15 let. Tento kompromisní návrh  p. Hromádko projedná s panem Švitorkou a dají stanovisko.

2) Shodli jsme se na systému door to door – každá domácnost dostane domů popelnici na třídění plastu a papíru. 

3) Shodli jsme se na variantě navrženou Tomášem Dědečkem zahrnující zkušební provozu po dobu 1. roku nového systému svozu. Tento zkušební rok by nám všem měl ukázat jak velkou popelnici na plast a papír potřebuje každá domácnost, tak aby její objem vystačil v dané četnosti svozu. Bude možné zvolit velikost 120 a 240 l. Za tímto účelem chceme po dobu zkušebního provozu zajistit pronájem popelnic tak aby si každý občan mohl vyzkoušet zvolený objem. Po zkušebním provozu se bude moci každý občan rozhodnout, jaký objem nádoby si zvolí, tak aby mu stačil a současně mu zbytečně velká popelnice nezabírala doma místo. 

P.Curych prověří se svozovými firmami AVE a FCC možnosti a podmínky pronájmu 240 l nádob na plast a papír na dobu 1 roku. Po ukončení zkušebního provozu a vyhodnocení si každý zvolí jemu vyhovující objem popelnice, která mu bude obcí zakoupena a dále bude zvolen systém motivující občany k finanční úspoře plateb za odpady spojené s optimálním nakládáním s odpady a tříděním.

Předpokládaná intenzita svozu ve zkušebním režimu:

1x týdně komunální odpad, objem nádoby stanoven na 120 l

1x měsíčně plast, objem nádoby dle výběru 120l, nebo 240 l

1x měsíčně papír, objem nádoby dle výběru 120l, nebo 240 l

Odhadované náklady obce na svoz komunálního odpadu, plastu a papíru je 1,3 mil Kč/rok včetně DPH. 

Dalších cca 350 tis Kč obec platí za roční svoz velkoobjemového, nebezpečného a bioodpadu.   

Podrobnou a finální koncepci zveřejníme na stránkách obce po ukončení jednání s opozicí tak, abychom pokud možno došli ke vzájemné shodě a vyhověli tak maximální většině občanů, které zastupuje jedna nebo druhá strana.

Přejeme Vám krásné jarní dny v této nelehké době.

Za koalici P.Curych, T. Dědeček, P.Vojtěch, P.Vančík, V.Vaněk 

Datum vložení: 2. 3. 2021 10:26
Datum poslední aktualizace: 2. 3. 2021 10:28
Autor: Správce Webu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4
1
5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
1
19
20 21 22 23 24 25 26
27
1
28
1
29 30 1 2 3

Datum a čas

Dnes je sobota, 25. 9. 2021, 5:37:51

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Mapa

mapa

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Aktuální teplota

25.9.2021 05:32

Aktuální teplota:

15,1 °C

Vlhkost:

0,1 %

Rosný bod:

-60,8 °C