rozšířené vyhledávání
Obec Stará Lysá
STARÁ LYSÁ

Zápis dětí

https://mszitinka.cz/pro-rodice/

Zápis dětí do mateřské školy

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Č. j. 1/MSZ/2021

10.3.2021

I. Základní ustanovení

 1. Ředitelka příspěvkové organizace Mateřská škola Zitinka Stará Lysá, Stará Lysá 245, 289 26

(dále jen „MŠ“) stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při

rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2021 – 2022. Tato

kritéria budou uplatněna v případě, kdy počet žádostí o přijetí přesáhne počet uvolněných míst

v MŠ od školního roku 2021 – 2022.

 1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání podává dítě zastoupené zákonným zástupcem.

Všechny žádosti o přijetí, které podají zákonní zástupci dětí k rukám ředitelky níže popsanou

formou a v uvedeném termínu, budou ředitelkou posouzeny dle těchto kritérií a následně

zpracovány do pořadníku. O všech žádostech ředitelka písemně rozhodne.

 1. Žádost musí obsahovat potvrzení pediatra o očkování nebo mít doklad, že je dítě proti

nákaze imunní nebo se nemůže podrobit očkování pro kontraindikaci. Nevztahuje se na děti

plnící povinné předškolní vzdělávání od školního roku 2021/2022 (tj. dítě, které dosáhne do

 1. 8. 2021 pěti let). Dále je nutno k žádosti doložit prostou kopii rodného listu.

 

Organizace podávání žádostí, nahlédnutí do spisu a přebírání rozhodnutí:

Podávání žádostí: od 2. 5. 2021 do 16. 5. 2021

 1. Datovou schránkou – 6neq42b (originál přihlášky s potvrzením o očkování, prostou kopii

rodného listu)

 1. Doporučeně poštou (originál přihlášky s potvrzením o očkování, prostou kopii rodného

listu, rozhodující je datum podání na poštu)

 1. Emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu

mszitinka@mszitinka.cz (originál přihlášky s potvrzeným očkování, prostou kopii rodného

listu) bez uznávaného elektronického podpisu je nutné, aby Žádost o přijetí zákonný zástupce

do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

 1. Osobním předáním ve škole po tel. domluvě 703 800 514

 

 

Nahlédnutí do spisu: 20. 5. 2021 v čase 10-12h., ředitelna MŠ Zitinka Stará, Stará Lysá 245,

289 26

V případě znemožnění nahlédnutí do spisu (nemoc Covid 19, karanténa) mě kontaktujte na tel.,

čísle 703 800 514

Předání rozhodnutí: 27. 5. 2021 zveřejněním výsledků přijímacího řízení na webových

stránkách mateřské školy, vyvěšením výsledků přijímacího řízení na úřední desce před

mateřskou školou po dobu 15 dní.

U záporných rozhodnutí zasláním na adresu zákonného zástupce uvedenou v Žádosti o přijetí.

 

 1. Nepřijetí dítěte z jiných důvodů než kapacitních
 2. Ředitelka MŠ rozhodne o nepřijetí dítěte, pokud jde:
 3. a) o dítě se zdravotním postižením, jehož přijetí nedoporučilo školské poradenské zařízení, případně registrující praktický lékař pro děti a dorost.
 4. b) o dítě, které ve školním roce 2021-2022 nebude plnit povinné předškolní vzdělávání, a které se nepodrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nemá doklad, že je proti nákaze imunní nebo nemá doklad, že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, podle §50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.
 5. c) po prokázání nepravdivosti údajů doložených pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.

 

III. Kritéria pro přijetí do Mateřské školy Zitinka Stará Lysá, Stará Lysá 245, 289 26

Kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 1. Děti narozené do 31.8.2019, s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu mateřské školy – Stará Lysá, Čihadla (řazeno sestupně, upřednostnění staršího dítěte před mladším).
 2. Děti narozené do 31.8.2019, které nemají trvalé pobyt v příslušné školském obvodu mateřské školy (řazeno sestupně, upřednostnění staršího dítěte před mladším).

Předpokládaný počet přijatých dětí do kapacity MŠ pro rok 2021/2022 je 2.

 

IV. závěrečná ustanovení

 1. Tato kritéria zveřejní ředitelka na přístupném místě – hlavní vitrína a webové stránky MŠ.
 2. Seznámení s kritérii potvrdí zákonní zástupci podpisem žádosti.

 

Ředitelka školy

Cásková Klára

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
1
30 1 2 3 4
1
5
6 7 8
1
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Datum a čas

Dnes je úterý, 7. 12. 2021, 18:57:34

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mapa

mapa

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Aktuální teplota

7.12.2021 18:56

Aktuální teplota:

0,5 °C

Vlhkost:

0,1 %

Rosný bod:

-68,2 °C