Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu

Česká republika - Státní pozemkový úřad:

Nabídka pozemků k pronájmu

Případný žadatel musí ve lhůtě 30ti kalendářních dnů od zveřejnění doručit na naši pobočku píšemně (poštou, datovou zprávou nebo osobně) vyplněnou žádost o užívání nemovité věci ve vlastnictví státu, se kterou je příslušný hospodařit SPÚ. Její formulář je k dispozici na internetových stránkách Státního pozemkového úřadu http://www.spucr.cz.

V případě podání žádosti bude po tomto termínu uzavřena nájemní/pachtovní smlouva nebo vyhlášena výzva k podání návrhů na uzavření nájemní/pachtovní smlouvy.

Nabídku pozemků k pronájmu zveřejňuje Státní pozemkový úřad čvrtletně, a to i na internetových stránkách http://www.spucr.cz. Bližší informace získáte na Státním pozemkovém úřadě, Pobočce Mladá Boleslav, Bělská 151, 293 01  Mladá Boleslav.

 

Vyvěšeno: 2. 8. 2017

Datum sejmutí: 1. 9. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět