Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1.

Název

Obec Stará Lysá

2.

Důvod a způsob založení

Obec Stará Lysá vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3.

Organizační struktura

Samospráva
Zastupitelstvo - 7 členů

Státní správa
Petr Vančík - starosta
Vladimír Vaněk - místostarosta
Martina Curychová - účetní                                  Lucie Lencová - referent

4.

Kontaktní spojení

Obecní úřad Stará Lysá
Stará Lysá 56
289 26 Stará Lysá

Telefon:  325 552 424    
E-mail:

obec@staralysa.cz

Internet. stránky: www.staralysa.cz

4.1.

Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Stará Lysá
Stará Lysá 56
289 26

4.2.

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Stará Lysá
Stará Lysá 56
289 26

4.3.

Úřední hodiny

Pondělí  08.00 - 12.00  13.00 - 17.00  
Středa  08.00 - 12.00  13.00 - 17.00  

4.4.

Telefonní číslo

Tel: 325 552 424

4.5.

Adresa internetové stránky

www.staralysa.cz

4.6.

Adresa e-podatelny

obec@staralysa.cz

5.

Bankovní spojení

Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu/kód banky: 19-505210329/0800

6.

00239798

7.

DIČ

CZ00239798

8.

Dokumenty

 

8.1.

Seznamy hl. dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů

8.2.

Rozpočet

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2016

Návrh rozpočtu na rok 2017

Návrh rozpočtu na rok 2018
 

9.

Žádosti o informace

Žádosti o informace

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

11.

Opravné prostředky

Opravné prostředky

12.

Formuláře

Formuláře , které jsou k dispozici i v sídle Obecního úřadu Stará Lysá
- Žádost o vydání povolení ke kácení stromů
 

13.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu Stará Lysá

14.

Předpisy

 

14.1.

Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

14.2.

Vydané právní předpisy

Obec Stará Lysá vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.            zde

15.

Úhrady za poskytování informací

 

15.1.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy       zde

15.2.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16.

Licenční smlouvy

 

16.1.

Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2.

Výhradní licence

V současné době nejsou obcí Stará Lysá poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprava za rok 2014

Výroční zprava za rok 2015

Výroční zprava za rok 2016

Výroční zprava za rok 2017

Výroční zprava za rok 2018